définition de Pieterskerk et synonymes de Pieterskerk (français) (2023)

Vous pouvez participer à l'enrichissement du dictionnaire et proposer vos propres définitions pour ce mot ou un autre.

Sint-Pieterskerk

... • Sint - Pieterskapel ( Lier )• Sint - Pieterskerk ( Attenhoven )• Sint - Pieterskerk ( Bastenaken )• Sint - Pieterskerk ( Boekhout )• Sint - Pieterskerk ( Brugge )• Sint - Pieterskerk ( Galmaarden )• Sint - Pieterskerk ( Hulste ), een kerk in Hulste ( Harelbeke )• ... een kerk in Hulste ( Harelbeke )• Sint - Pieterskerk ( Ieper ), een gotish - romaanse kerk in Ieper ... gotish - romaanse kerk in Ieper • Sint - Pieterskerk ( Kortessem ), een kerk in Kortessem ( arrondissement Tongeren ... kerk in Kortessem ( arrondissement Tongeren )• Sint - Pieterskerk ( Kuurne )• Sint - Pieterskerk ( Lauw )• Sint - Pieterskerk ( Linter ), een ...

Pieterskerk (Utrecht)

... Pieterskerk ( Utrecht )• Pieterskerk •• Het koor van de Pieterskerk vanuit het zuidoosten • Plaats • Utrecht • Denominatie • ... 18297 • Architectuur • Stijlperiode • Romaans •• De Pieterskerk vanuit het noordwesten •• Portaal • Christendom Interieur van ... noordwesten •• Portaal • Christendom Interieur van de Pieterskerk Crypte van de Pieterskerk Eén van de romaanse reliëfs in de Pieterskerk De Pieterskerk is een van de oudste kerken van de Nederlandse stad ...

Pieterskerk (Leiden)

... H . e . a .: Graven in de Pieterskerk . ( Voordrachten bij het gelijknamig symposium op 4 september 1979 ... 4 september 1979 ; uitgave Stichting Vrienden van de Pieterskerk , Leiden , 1981 ) Externe links Algemeen • ... Leiden , 1981 ) Externe links Algemeen • Pieterskerk Leiden , website Foto ' s en afbeeldingen • ... Foto ' s en afbeeldingen • 3D view Pieterskerk 2003 ( schip , koor en kerkmeesterskamer ), gemaakt door ... . de restauratie ) op de website van de Pieterskerk • 3D views van binnen - en buitenzijde , van ...

Sint-Pieterskerk (Ieper)

... Pieterskerk ( Ieper )• Sint - Pieterskerk •• Sint - Pieterskerk • Plaats • Ieper •• Portaal • Christendom Toren ... Ieper •• Portaal • Christendom Toren Sint - Pieterskerk De gotisch - romaanse Sint - Pieterskerk is een kerk in de Belgische stad Ieper . Ze ...

Pieterskerk (Utrecht)

... Pieterskerk ( Utrecht ) Die Pieterskerk in Utrecht Innenansicht der Pieterskerk Die Pieterskerk ist eine der ältesten Kirchen in der niederländischen Stadt Utrecht ... niederländischen Stadt Utrecht . Geschichte Der Bau der Pieterskerk wurde 1039 in Angriff genommen , 1048 erfolgte die Weihe ...

Lijst van rijksmonumenten in Leiden, straat P-Z

(Video) Te Deum - Fête du Roi / 15 novembre 2020 - église de Marche-en-Famenne

... Woonhuis • 1700 18e eeuw 1700 18e eeuw •• Pieterskerk - Choorsteeg 20 Pieterskerk - Choorsteeg 20 • 52 ° 9 ' 29 " ... 1700 begin 18e eeuw 1700 begin 18e eeuw •• Pieterskerk - Choorsteeg 24 Pieterskerk - Choorsteeg 24 • 52 ° 9 ' 29 " ...

Sint-Pieterskerk (Sint-Pieters-Kapelle)

... Pieterskerk ( Sint - Pieters - Kapelle )• Sint - Pieterskerk ... ( Sint - Pieters - Kapelle )• Sint - Pieterskerk •• Sint - Pieterskerk • Plaats • Sint - Pieters - Kapelle •• Portaal ... Kapelle •• Portaal • Christendom De Sint - Pieterskerk is een kerk in het Belgische dorp Sint - Pieters ...

Pieterskerk (Leiden)

... Einzelnachweise •↑ Nähere Informationen zur Orgel Weblink • Pieterskerk Leiden • 3D view Pieterskerk 2003 , gemacht von Carel Struycken , website Pieterskerk • Foto ' s am Het Geheugen van Nederland • ... Foto ' s am Het Geheugen van Nederland • Pieterskerk bei Youtube • 1 . Teil : 1400 - 1950 ...

Lijst van kerkgebouwen in België

... : Sint - Michielskerk • Kuurne : Sint - Pieterskerk • Lauwe : Sint - Bavokerk • Lo - Reninge ... • Lo - Reninge ( Lo ): Sint - Pieterskerk • Menen : Sint - Franciscuskerk • Menen : Sint ... ( Sint - Pieters - Kapelle ): Sint - Pieterskerk • Moorslede ( Dadizele ): Basiliek van Onze - Lieve ...

Margaretha van Leuven

... te aanschouwen in haar kapel in de Sint - Pieterskerk .[ 4 ] Tombe De buitengevel van de kapel ... De buitengevel van de kapel in de Sint - Pieterskerk . Margarethas lichaam werd verplaatst van haar geïmproviseerde graf aan ... houten kapel op de begraafplaats van de Sint - Pieterskerk te Leuven . In 1540 werd deze houten kapel vervangen ...

Sint-Pieterskerk (Beesd)

... Pieterskerk ( Beesd )• St . Pieterskerk •• Kerktoren • Plaats • Beesd • Monumentnummer • 16482 ... 16483 •• Portaal • Christendom De St . Pieterskerk of Petruskerk in Beesd is een Nederlands - hervormde kerk ...

Sint-Pieterskerk (Leuven)

... Pieterskerk ( Leuven )• Sint - Pieterskerk ( Leuven )•• Plaats • Leuven • Gebouwd in ... •• Portaal • Christendom De collegiale Sint - Pieterskerk is een Rooms - katholieke kerk in Leuven . Vroeger ...

Noordmonster of Sint Pieterskerk (Middelburg)

... Pieterskerk ( Middelburg ) Die Pieterskerk auf der Stadtansicht von 1654 Aquarell der Kirche kurz ... kurz vor dem Abriss Die Noordmonster of Sint Pieterskerk ( deutsch : Nordmünster oder Sankt Peterskirche ) war eine ...

Peterskirche

... • Riga : Petrikirche ( Riga ) Niederlande • Pieterskerk ( Beesd )• Pieterskerk ( Leiden )• Pieterskerk ( Utrecht ) Österreich • Pfarrkirche St . Peter ( ...

Pieterskerk (Beesd)

... Pieterskerk ( Beesd ) Pieterskerk in Beesd Die Pieterskerk ist eine reformierte Kirche im niederländischen Ort Beesd in der ...

Alfred Delaunois

... voor Schone Kunsten : Interieur van de sint - Pieterskerk inLeuven • Brussel , Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van ... : Graf van Hendrik I in de Sint - Pieterskerk in Leuven en Interieur vaneenpremonstratenzerkerk • Leuven , KADOC : ...

Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara

... naar Rome om daar met name de Sint - Pieterskerk te bestuderen . De koepel nam hij over van de ... De koepel nam hij over van de Sint - Pieterskerk , maar het later aangebouwde schip en de voorgevel zijn ...

Beesd

... en de Lingelaar . Bezienswaardig is de Sint - Pieterskerk . Aan de rand van het dorp ligt het Uilen ... Kerkstraat met r .- k . kerk • Toren Pieterskerk • Stationsgebouw Zie ook • Lijst van rijksmonumenten in ...

Boekhout

... het oosten van de gemeente Gingelom . Sint - Pieterskerk Bezienswaardigheden • De neoclassicistische Sint - Pieterskerk uit het midden van de 19e eeuw . De kerk ...

Borlo

... 2400 inwoners , Droog Haspengouw . De Sint - Pieterskerk Bezienswaardigheden • Sint - Pieterskerk 19de eeuw , neoclassicistisch • Hoeve " De Manoir " ...

Collegiale Sint-Pieterskerk (Leuven)

... Pieterskerk ( Leuven ) Uit Wikipedia , de vrije encyclopedie • ... Wikipedia , de vrije encyclopedie • Collegiale Sint - Pieterskerk ( Leuven )• • De hoofdingang , met links en rechts ...

Eliza Laurillard

... Annemarie Kuijt : Dominee Eliza Laurillard in : ' De Pieterskerk in Leiden ', Zwolle 2011 . blz 343 Bronnen ... A .: Dominee Eliza Laurillard , in : ' De Pieterskerk in Leiden ', Zwolle 2011 . ISBN 978 90 400 ...

Erps-Kwerps

... vooral witloof geteeld . Bezienswaardigheden • De Sint - Pieterskerk van Kwerps heeft een 17e - eeuws koor en een ... stijl en is beduidend groter dan de Sint - Pieterskerk .• Het oude gemeentehuis aan het Dorpsplein van Erps werd ...

Everaert Spoorwater

... • Onze - Lieve - Vrouwekerk in Veere • Pieterskerk in Leiden [ 1 ] Externe link • ArchInform : ... Spoorwater • Bronnen •↑ Jan Dröge in " De Pieterskerk in Leiden ", Zwolle 2011 , p . 40 ...

Filips van Marnix van Sint-Aldegonde

... Zijn graf bevindt zich in het koor van de Pieterskerk aldaar . Marnix van Sint - Aldegonde heeft een belangrijke ... 1940 ) gewijd aan Filips van Marnix in de Pieterskerk te Leiden .( foto : Ton Boon ) Vernoemingen • ...

Frans Hemsterhuis

... . Kneppelhout van Sterkenburg : De gedenkteekenen van de Pieterskerk in Leyden ( Leiden , 1864 ) komt zijn graf ... . Kneppelhout van Sterkenburg ; De gedenkteekenen van de Pieterskerk te Leyden ( Leiden , 1864 ) Overgenomen van " ...

Geschiedenis van Leuven

... - 1600 ) De westgevel van de Sint - Pieterskerk , die drie torens had moeten dragen . Het stadhuis ... konden ontstaan . In 1410 kreeg de Sint - Pieterskerk een nieuw koor . Daarna werd de oude kerk geleidelijk ...

Geschiedenis van Vught

... Sint - Lambertuskerk bleef protestants en de Sint - Pieterskerk werd pas in 1825 teruggegeven . In 1806 werd Hortense ... dat tot een gebarsten klok in de Sint - Pieterskerk . Ondertussen lieten de watersnoden niet na : In 1795 ...

Janskerk (Utrecht)

... Janskerk was oorspronkelijk grotendeels identiek aan de even oude Pieterskerk en aan de niet meer bestaande kerk van de Paulusabdij ... de noordelijke punt vormde . Belangrijkste verschil met de Pieterskerk was het iets kleinere formaat van de Janskerk . Daarnaast ...

Jan Borreman

... door grafschenders geschonden . Triomfkruis van de Sint - Pieterskerk in Leuven Het eiken triomfkruis van de Sint - ... Leuven Het eiken triomfkruis van de Sint - Pieterskerk in Leuven , bestaande uit de levensgrote beelden van de ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 25/09/2023

Views: 6058

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.